• Linda Fuller

Migrän - huvudvärken from hell

Migrän är primärt ett intermittent huvudvärkssyndrom som vanligtvis uppträder i attacker

eller anfall. Syndromet har en neurovaskulär mekanism där ett neurogent fenomen

orsakar smärtsam inflammation i huvudets blodkärl.

Migränattacken startar i centrala nervsystemet i hjärnan men exakt vad som händer är inte klarlagt. Forskarna tror att det under migränattacken pågår ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller och blodkärlssystemet.


SYMTOM

Vid ett migränanfall kan man få en eller flera symtom.

Smärtan är ofta ensidig, pulserande, borrande och dunkande. Denna försämras vid ansträngning.

Tillhörande symtom inkluderar illamående, kräkningar, ljus- och ljudöverkänslighet. Symtomen varar ofta 4-48 timmar och kan vara uttalade men mellan anfallen är man vanligtvist helt symtomfri. Vid migrän är det vanligt med symtom som förekommer smärtan, så kallad "aura". Denna kan inkludera visuella besvär (punkter, blixtar och även synbortfall), ensidiga domningar och hallucinationer. Inte sällan är auran det enda symtomet vid ett

migränanfall. Trötthet och svårighet att koncentrera sig kan även uppkomma vid migrän.Utlösande faktorer för migrän kan vara bland andra ljus- och ljudstimuli, starka dofter, sömnbrist, stress, hormonella faktorer, mat, rött vin och temperaturförändringar.

I snitt brukar migränanfall komma ca 1 gång i månaden, mer än så är ovanligt.


VILKA DRABBAS?

Migrän förekommer i omkring 15 % av befolkningen och är vanligare bland kvinnor.

Ärftlighet är en tydlig faktor och frekvensen ökar markant om båda föräldrarna har migrän.

Sjukdomens debut sker oftast i tonåren och sällan efter medelåldern.

Efter 40 års-åldern brukar migränen minska.


VAD KAN JAG SJÄLV GÖRA FÖR ATT LINDRA ETT MIGRÄNANFALL?

Det finns en del du kan göra själv för att lindra dina besvär och oftast vet du själv som har besvären vad som funkar bäst för just dig.

Ofta kan de hjälpa att få vila i ett tyst och mörkt rum. Värmekudde eller spikmatta kan vara skönt och avlastande. Genom att sova kan du förkorta anfallet.


Även om migrän ej kan botas kan det kontrolleras.

Det finns fler olika typer av läkemedel. Dels läkemedel som hjälper dig under själva anfallet samt läkemedel som jag hjälpa dig i förebyggande behandling. För mildare anfall rekommenderas Acetylsalycilsyra (Aspirin) med eller utan koffein, Paracetamol och/eller NSAID (icke steroidea antinflammatoriska läkemedel). Dessa kan även provas i kombination. För svårare attacker kan Tryptaner (t. ex. Imigran, Maxalt, Zomig) vara indicerade. Antiemetika ges vid Illamående.


Alternativa behandlingar kan vara massage, naprapati, KBT, TENS och akupunktur.


HUR KAN JAG MINSKA RISKEN FÖR ATT FÅ MIGRÄN?

  • Minska risken för stress och oro då migrän kan orsakas av det.

  • Rörelse och träning då stela muskler behöver cirkulation och värme. Spända muskler i nacken kan öka din migrän.

  • Se till att få tillräckligt mycket och regelbunden sömn.

  • Kartlägg gärna dina migränanfall i en dagbok för att lättare kunna härleda dem till vad utlösande faktorer kan vara. När på dygnet och vilken veckodag kom anfallet? Hade du några förkänningar? Träning? Sömn? Vad lindrade huvudvärken och vad gjorde det sämre?

Efter en tid har du förhoppningsvis fått en god uppfattning om vad som har samband med värken. Då kan du hjälpa till att förebygga den genom att du känner igen och undviker situationer som bidrar till eller utlöser migränen.


FYSISK AKTIVITET FÖREBYGGER MIGRÄN

Sahlgrenska akademin har gjort studier på migrän.

I en studie innefattande 91 migränpatienter kunde man se att fysisk aktivitet (i detta fall i form av spinning 3 gånger/v under ledning av sjukgymnast) hade lika god effekt på migrän som avslappningsövningar och topiramat (ett läkemedel avsett att förebygga migrän).

Den grupp som motionerade fick, förutom ett minskat antal migränanfall, även en ökad

syreupptagningsförmåga. Källa: Idrottsmedicin


UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR

Migrän förväxlas ofta med spänningshuvudvärk. Det är viktigt att skilja dem åt för att få rätt typ av behandling. För att kunna få diagnosen migrän så krävs fem anfall med symtom som är typiska för migrän. Det räcker dock med två migränanfall om det är migrän med aura.