• Linda Fuller

Lite fakta om blodtryck

VAD ÄR BLODTRYCK?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat.

Blodtrycket mäts i två värden – övertryck och undertryck. Övertrycket, även kallat det systoliska trycket, uppstår när hjärtat pumpar ut blodet i kroppen. Undertrycket, det diastoliska trycket, är när hjärtat slappnar av och fylls med blod.

Hypertoni är när ett av dessa värden är högre än normalt medan hypotoni är när dessa värden istället är lägre än normalt.


LÅGT BLODTRYCK/HYPOTONI

Lågt blodtryck är i de allra flesta fall helt ofarligt. Främst långa, smala och unga personer har lågt blodtryck. Blodtrycket är lägre om man vilat eller legat stilla länge och ökar vid fysisk aktivitet. Hypotoni kan ge symtom som yrsel, svaghet, svimningskänsla eller kallsvettningar.


HÖGT BLODTRYCK/HYPERTONI

Högt blodtryck, eller hypertoni, försvårar hjärtats pumparbete och utsätter hjärtat och blodkärlen för påfrestningar som ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, njurproblem, diabetes typ2 och demens.


Det kan vara allvarligt om du inte får hypertoni behandlat.

Det räcker att ett av de två värdena är högt för att det ska betraktas som högt blodtryck. Du kan alltså ha ett ökat övertryck och samtidigt ett normalt undertryck, de följs inte alltid. Av de två trycken är det allvarligare med förhöjt övertryck men det är också övertrycket som naturligt ökar med åldern när våra kärlväggar blir stelare och graden av åderförfettning ökar hos vissa.

Ett förhöjt undertryck speglar ofta en ohälsosam livsstil och hög alkoholkonsumtion.

Allvarligast är om övertrycket är högt (>140 mmHg) och undertrycket normalt (<90 mmHg). Detta kallas för isolerad systolisk blodtrycksförhöjning.


GRÄNSVÄRDEN


Normalt BT: 120/80

Högt BT: 140/90

Direkt Livshotande BT: 240/130  AKUT omedelbar behandling!


ORSAKER TILL HÖGT BLODTRYCK

Man kan ha olika tryck under dagen och generellt är blodtrycket som lägst på morgonen.

Högt blodtryck påverkas av faktorer såsom övervikt, stress, ärftlighet, hög socker- och fettkonsumtion, hög alkoholkonsumtion, rökning och ålder.


Övriga faktorer som påverkar blodtrycket är:

· Temperatur (normalt att det blir något högre vid kyla och något lägre vid värme)

· Träning (styrketräning kan tillfälligt höga blodtrycket).

· Kissnödig (övertrycket kan då öka med 10-15 mmHg).

· Mat som innehåller tyramin (finns i lagrad ost, vin, öl, chark och processat kött.

· Koffein (blockerar hormoner som vidgar artärerna).

· Alkohol (16 % av all dödlighet förknippat med alkohol är pga den blodtryckshöjande egenskapen)

· Nikotin

· Vitrockshypertoni (vissa kan få en ökning mellan 10-15 mmHg)

· Hur vi mäter trycketSYMTOM VID HÖGT BLODTRYCK

Många som har för högt blodtryck känner ingenting alls. Lindriga symtom kan vara huvudvärk och trötthet. Vid mycket högt blodtryck kan tydligare symtom uppstå som svår huvudvärk och andnöd. Då är tillståndet livshotande!


NÄR SKA MAN SÖKA HJÄLP

Om blodtrycket ligger högt rekommenderar vi att blodtrycket tas med jämna mellanrum för att kontrollera om det är högt över tid.


VIDARE UTREDNING PÅ VC:

Vid blodtryck på 140/90 eller högre utan andra symtom – kontakta vårdcentral (ej akut)


UPPSÖK VC ELLER NÄRAKUT SÅ SNART DU KAN:

· Vid graviditet och ett blodtryck på 140/90 eller högre utan andra symtom

· Vid blodtryck på 230/130 eller högre utan andra symtom


AKUT:

· Vid misstanke om högt blodtryck och svår huvudvärk eller andnöd.

· Vid graviditet och blodtryck på 160/110 eller högre.

· Vid blodtryck på 240/130 eller högre


BEHANDLING MOT HÖGT BLODTRYCK Vi kan påverka blodtrycket med hjälp av en hälsosam livsstil, träning och kost.

Övertrycket är svårare att påverka än undertrycket, i synnerhet för äldre personer. Behandling av hypertoni består i:


· Motion

· Viktnedgång

· Stressreduktion

· Mindre intag av salt

· Nikotinavvänjning

· Sund kost - mindre mängd mättat fett (ex. animaliskt fett) och större

andel omättat fett (ex. vegetabiliska oljor) samt ökat intag av fibrer

· Medicinering med blodtryckssänkande


Vi på Boost Health Club håller koll på ditt blodtryck och mäter det vid varje uppföljning. Om vi anser att det finns orsak att söka hjälp eller kolla blodtrycket oftare kommer vi vägleda dig i detta.