• Linda Fuller

Syreupptagningsförmåga - vad är det?

Uppdaterat: 21 apr. 2021

På Boost Health Club tjatar vi ständigt på våra medlemmar att kontinuerligt göra konditionsstest. Varför undrar du kanske och vad är det egentligen vi får fram för information av detta? I den här artikeln reder vi ut begreppen lite så att du lättare kan förstå sammanhanget och själv avgöra om det där med konditionstest är något för dig eller ej.När vi tränar behöver kroppen tillgång till syre för att musklerna ska kunna producera energi. Olika typer av träning kräver olika mycket energi beroende på vilka muskelgrupper som används.


VAD INNEBÄR EGENTLIGEN SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA?

I folkmun pratar man om att ha bra eller dålig kondition medan det på fackspråk kallas för syreupptagningsförmåga (VO2 max) eller aerob kapacitet. Detta innebär egentligen kroppens förmåga att tillgodogöra sig syret som vi andas och därigenom kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, submaximalt arbete.


När vi gör ett konditionstest får vi ett mått på vår syreupptagningsförmåga och den maximala mängd syre, angett i ml, som du kan konsumera per kilo kroppsvikt och minut vid maximal prestation. Detta innebär alltså din maximala aeroba kapacitet.


En person som har ett VO2 max på 50 och väger 70 kg kan konsumera 3500 ml (= 3,5 l) syre per minut.

Ju högre VO2 max vi har desto mer syre kan vi ta upp i våra lungor och vi kan därför arbeta längre tid aerobt (med tillgång till syre) utan att laktat (mjölksyra) ansamlas i musklerna. Detta spelar en viktig roll främst för vår uthållighetskapacitet vid långvarig, submaximal träning.


HUR KAN JAG FÖRBÄTTRA MIG?

Övning ger färdighet, som det så fint heter. Vill man få bättre kondition måste man träna sådant som är konditionskrävande, exempelvis rodd, löpning eller cykling. Vilken form du väljer är egentligen inte det viktiga - välj en form som passar dig och dina förutsättningar. Dock kan det vara bra att variera sig ibland. Gemensamt för all konditionsträning är att den är pulshöjande och ökar andningsfrekvensen. Du ska känna att du ökar din puls och blir flåsig. Du kan sedan variera din träning genom olika intensitet, duration och frekvens, det vill säga hur snabbt och med vilket motstånd du tränar, hur länge du håller på och hur ofta.


Genom att regelbundet genomföra konditionstest på Boost kan vi hålla koll på ditt värde och se utvecklingen i takt med din träning. Dessutom får du tillgång till tre olika konditionspass, speciellt framtagna med din nuvarande kapacitet och ditt träningsmål som utgångspunkt, för att du ska förbättra din syreupptagningsförmåga. Konditionstestet genomförs med fördel på den konditionsmaskin du helst använder och du uppmanas att göra testet var sjunde träningstillfälle.


Syreupptagningsförmågan blir generellt bättre med kardiovaskulär träning och ett högre VO2 max indikerar på högre prestationskapacitet medan ett lägre värde representerar lägre konditionsnivåer.


Genom att regelbundet genomföra konditionstest på Boost kan vi hålla koll på din syreupptagningsförmåga och se utvecklingen i takt med din träning. Du får dessutom tillgång till individuellt anpassade träningspass för att du ska kunna förbättra ditt värde.

VAD PÅVERKAR SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGAN?

Det finns olika faktorer som påverkar syreupptagningsförmågan, nämligen:

  • Hjärtats slagvolym, dvs den totala mängd blod som hjärtat pumpar ut i kroppen vid varje hjärtslag

  • Kroppens aeroba kapacitet, dvs förmåga att omvandla energi med hjälp av syre

  • Mängden Hemoglobin (Hb) i blodet, dvs de enheter som transporterar syret i blodet


De flesta kan öka sin syreupptagningsförmåga med träning. Det finns dock en genetisk faktor som påverkar vår syreupptagningsförmåga som vi inte kan styra över. Även andra faktorer såsom ålder, kön, livstilsvanor och kroppsstorlek påverkar värdet.